ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Проект "Ваканция"

През учебната 2021/2022 г. ДГ "Малкият принц" работи по проекта "Ваканция". Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта".

Прикачени документи

Информация