ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Слънце"

Телефон на група "Слънце" - 0878 95 65 30

 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  І-ва възрастова група- „Слънце”

за учебната 2023 - 2024 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ №167“Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6 / 15.09.2023 г.

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН  „БЕЛ“  

ОН  „Околен свят”

ОН  „Музика”     

 

 

ОН „Изобразително изкуство”

ОН „Математика“

 

Вторник

ОН „Математика”

ОН „Физическа култура”

 

 

 

ОН  „Околен свят”- ДИ

Работа по проект

Сряда

ОН „КТ”

Работа по проект    

 

 

 

ОН „Физическа култура”

ОН „БЕЛ” - ДИ

 

          Четвъртък

ОН „Околен свят”

ОН „Музика”

 

 

 

ОН „КТ”

 

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН „Изобразително изкуство”

 

 

 

ОН „ Околен свят”- ДИ

ОН „ФК“

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

Учители: Людмила Петрова - учител 

                 Илияна Мелева - учител                    

Пом.- възпитател: Дария Иванова