ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Слънце"

Телефон на група "Слънце" - 0878 95 65 30

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  ІV-та възрастова група- „Слънце”

за учебната 2022-2023 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6/15.09.2022 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „Математика”

ОН  „Околен свят”     

ОН  „Музика“

 

ОН „БЕЛ“ – ДИ

ОН „ИИ”

 

Вторник

ОН „БЕЛ”

ОН „КТ“

ОН „ОС”

 

 

ОН „ФК“

Работа по проект

ОН „Математика“

 

 

     Сряда

ОН „БЕЛ”

ОН  „Музика“

ОН „Математика“

 

 

ОН „ОС”

ОН „ФК” – СПИУ

 

          Четвъртък

ОН „БЕЛ”

ОН „ИИ”

Работа по проект         

 

 

 

ОН „Математика”

ОН „КТ”

ОН „ОС“

 

        Петък

ОН „Математика”

ОН „ФК”

ОН „ОС”

 

 

 

ОН „БЕЛ”

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учителки: Людмила Петрова – учител                       

                   Илияна Мелева –  учител 

 

Пом.-възпитател: Людмила Белдева