ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Полезно

Необходими документи при подновяване на посещение на децата в детската градина през 2023г.-2024г.

 

  • Здравно-профилактична карта,попълнена от личния лекар на детето с данни за имунизационният му статус,която се изисква всяка година.
  • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,издадена от личния лекар на детето с дата до 3 дни преди посещение в детското заведение.
  • При отсъствие на детето от детската градина за за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от чревни паразити.