ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

"ДРАМАТИЧНИ ТЕХНИКИ: РАЗВИВАНЕ НА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ"

 
От 09 до 14 октомври 2023 година се проведе първото ни обучението  от партниращата ни организация в Италия, Флоренция .
Темата -“ДРАМАТИЧНИ ТЕХНИКИ: РАЗВИВАНЕ НА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ, КОМУКАЦИОННИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ“.
Подход, в който драмата се използва като учебен предмет,
където децата участват със своите активни действия според собствените си способности, импровизирайки чрез театрални упражнения и игри. Разказване на истории, използвайки телесни техники по забавен и в същото време креативен начин.
Обучението допринася за придобиване на нови знания, за повишаване на увереността, себеизразяването и духа на сътрудничество не само в класната стая, но и за управление на конфликти и за укрепване на връзката - УЧИТЕЛ- ДЕТЕ.