ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Проект за изграждане на интерактивна площадка по безопасно движение и приложно колоездене

Възпитаниците на ДГ №167 "Малкият принц" се радват на своята нова площадка по безопасност на движението. След спечелен проект за изграждане на интерактивна площадка по безопасно движение и приложно колоездене, детското заведение се сдоби с новата придобивка. Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, на Столична община.

Площадката е оборудвана с макетни варианти на пътища, кръстовища, велосипедни алеи, пешеходни пътеки, светофари и пътни знаци. За децата са осигурени светлоотразителни жилетки, защитни каски и атрактивни акумулаторни превозни средства.

Основна цел е изграждане на иновативна образователна среда, както и осигуряване на интригуваща среда на децата за усвояване на елементарни представи, понятия и умения за безопасно движение на пътя. Чрез разработени практически занимания у децата ще бъде изградено безопасно поведение на пътя. Малчуганите ще се научат да разбират, прилагат, оценяват и управляват практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка.