ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Щурче"

Телефон на група "Щурче" - 0878 19 00 38

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  ІII-та възрастова група- „Щурче”

за учебната 2022-2023 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ№167 „Малкият Принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6/15.09.2022 г.

 

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „БЕЛ”    

ОН  „Околен свят”

ОН „КТ“

 

                       

ОН  „Математика”- ДИ

ОН „ФК”

Вторник

ОН „Математика”

ОН  „Околен свят“

ОН „Музика“

 

ОН „КТ”

Работа по проект

 

     Сряда

ОН „БЕЛ”

ОН „Математика”

ОН „ФК”

 

 

ОН „ОС”

ОН „ИИ” 

          Четвъртък

ОН „Околен свят”

Работа по проект

ОН „Изобразително изкуство“        

ОН „БЕЛ”

ОН „ФК”-СПИУ

        Петък

ОН  „Музика“

ОН „БЕЛ”

 

 

ОН „ Околен свят”- ДИ

ОН „Математика“

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учители: София Златкова – старши учител 

                 Севджана Исмаил - учител                    

 

Пом.- възпитател: Адриана Рамаданова