ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Щурче"

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на IІ-ва възрастова група- „Щурче” за учебната 2021-2022 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ №167 „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „Математика”
ОН „KT”
ОН “Околен свят“
 
ОН „ БЕЛ”- ДИ
ОН „Физическа култура“
Вторник ОН  „БЕЛ”     
ОН  „Музика”
ОН „Околен свят
 
 
 
ОН „ИИ”
Работа по проект
Сряда ОН „Математика”
ОН „Околен свят”
 
 
 
 
ОН  „КТ“
          Четвъртък ОН „Изобразително изкуство”
Работа по проект
ОН „Физическа култура“         
 
 
 
 
ОН „Математика”
ОН „Околен свят”
        Петък ОН „БЕЛ”
ОН „Музика”
ОН „Физическа култура“
 
 
 
 
ОН „Околен свят“ - ДИ
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: - Севджана Исмаил - учител 
                     София Златкова – старши учител                       
 
Пом.-възпитател: Адриана Рамаданова