ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Проект "Велосипеден град"

От учебната 2016/2017г. ДГ "Малкият принц" започна работа по проекта "Велосипеден град". Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта през 2018г."

Прикачени документи

Информация