ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Дъга"

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на ІV-та възрастова група - „Дъга” за учебната 2021-2022 год.
 
Утвърдил:

Директор на ДГ „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „БЕЛ”
ОН „Математика”
ОН „ИИ”
 
ОН „Околен свят”   
ОН „КТ”
Вторник ОН „БЕЛ“
ОН „ФК”
ОН  „Околен свят“
 
ОН „Математика“ - ДИ
Работа по проект
ОН „Музика“
     Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „КТ“
ОН „Околен свят”
 
 
ОН  „Математика”
ОН „ФК” - СПИУ
 
 
          Четвъртък ОН „Математика”
Работа по проект 
ОН „Околен свят“       
 
ОН „БЕЛ” - ДИ
ОН  „ИИ”
 
        Петък ОН „Математика”
ОН „ФК”
ОН „Музика”
 
ОН „ОС“
ОН „БЕЛ”
 
 
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки:  Детелина Асенова –  учител 
                    Ваня Голосманова – учител                       
 
Пом.-възпитател:  Виолета Борисова