ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Дъга"

Телефон на група "Дъга" -  0878 29 43 63

 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

на  І-ва възрастова група- „Дъга”

за учебната 2022-2023 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ №167 „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6/15.09.2022 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „БЕЛ”

ОН „Физическа култура”

 

ОН „Околен свят“

ОН „КТ“

Вторник

ОН  „Околен свят”     

ОН  „Музика“

ОН  „Математика”

 

 

ОН „Физическа култура”

Работа по проект

Сряда

ОН „Околен свят”

ОН „КТ”

 

 

 

 

ОН  „БЕЛ”

 

          Четвъртък

ОН „Изобразително изкуство”

Работа по проект         

 

 

 

 

ОН „Математика” – ДИ

ОН „Физическа култура”

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН „Музика”

 

 

 

 

ОН „ИИ”

ОН „Околен свят“ - ДИ

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учители:  Цеца Гоцева – старши учител

                  Магдалена Ангелова - учител                   

 

Пом.- възпитател: Виолета Борисова