ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Дъга"

Телефон на група "Дъга" -  0878 29 43 63

 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  ІI-ра възрастова група - „Дъга”

за учебната 2023-2024 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ№167 „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6 / 15.09.2023 г.

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН  „БЕЛ“

ОН  „Физическа култура”     

ОН  „Околен свят”

 

 

ОН „КТ“

ОН  „Околен свят“

 

Вторник

ОН  „Физическа култура“

ОН „КТ”

ОН „Музика”

 

 

ОН  „Околен свят“

Работа по проект

     Сряда

ОН „Математика”

ОН „ОС”

 

 

 

ОН „Физическа култура”  - СПИКУ

 

 

          Четвъртък

ОН „БЕЛ”

ОН „ИИ”

Работа по проект         

 

 

ОН „Математика“ – ДИ

ОН „ИИ”

 

        Петък

ОН „Математика”

ОН  „ОС“

ОН „Музика”

 

 

ОН „БЕЛ” – ДИ

 

 

 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя. 

Учители: Михаела Ангелова - учител 

                   Цеца Гоцева – ст. учител                    

Пом.- възпитател: Виолета Борисова