ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

"ИГРИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА"

От 23 до 28 октомври 2023 година екип от 167 ДГ „Малкият принц“ взе участие в обучителен курс по проект на Програма “Еразъм+” КА122-SCH.
Тема на курса: „Учене чрез правене: Игри и дейности за цялостното развитие на децата“. Курсът беше организиран от „Europass Teacher Academi“, проведе се в град Сан Кристобал де Ла Лагуна, Тенерифе, Испания.
Акцентите на курса бяха, върху значението на движнеието в класната стая. Връзката между движението и ученето. Разгледана беше важността на холистичното образование в детска възраст. Как да бъде създадена кинестетична класна стая чрез метода - TPR. Имахме възможност да се съсредоточим върху познанията за емоционалната интелигентност и емоционалната регулация. Курсът предостави ефективни инструменти, стратегии, упражнения за задържане вниманието на децата. Чрез практически дейности – дишане, йога и др., овладяхме ефективни методи и умения за поддържане на благоприятен климат в учебна среда. Особено интересна се оказа така наречената техника (mindfulness).
По време на курса успяхме да обменим добри практики с учители от Естония и Хърватска.
Всички научени игри ще представим пред колегиите ,като целта ни е те да станат част от инструментариума на учителите в детската градина.