ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Палавници"

Телефон на група "Палавници" -  0878 80 53 00

 Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

на  IІ-ва възрастова група - „Палавници”

за учебната 2023-2024 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ №167 „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6 / 15.09.2023 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН  „Музика”

ОН „Математика”

ОН “Околен свят“

 

ОН „ БЕЛ”- ДИ

ОН „Физическа култура“

Вторник

ОН  „БЕЛ”     

ОН „Околен свят”

ОН „KT”

 

ОН „ИИ”

Работа по проект

Сряда

ОН „Математика”

ОН „Околен свят”

 

 

ОН  „КТ“

          Четвъртък

ОН „Музика”

Работа по проект

ОН „Физическа култура“         

 

 

 

ОН „Математика”

ОН „Околен свят”

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН „Изобразително изкуство”

ОН „Физическа култура“

 

 

 

ОН „Околен свят“ – ДИ

 

 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 Учители: Десислава Чолева - учител 

               Сандрина Братанова - учител                    

Пом.- възпитател: Даниела Костадинова