ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Палавници"

Телефон на група "Палавници" -  0878 80 53 00

 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  І-ва възрастова група- „Палавници”

за учебната 2022 - 2023 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ №167“Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6/15.09.2022 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН  „Музика”     

ОН  „БЕЛ“  

ОН  „Околен свят”

 

 

 

ОН „Изобразително изкуство”

ОН „Математика“

 

Вторник

ОН „Математика”

ОН „Физическа култура”

 

 

 

 

ОН  „Околен свят”- ДИ

Работа по проект

Сряда

ОН „КТ”

Работа по проект    

 

 

 

ОН „Физическа култура”

ОН „БЕЛ” - ДИ

 

          Четвъртък

ОН „Околен свят”

ОН „Музика”

 

 

 

 

 

ОН „КТ”

 

 

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН „Изобразително изкуство”

 

 

 

ОН „ Околен свят”- ДИ

ОН „ФК“

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учители: Десислава Чолева – учител

                 Сандрина Братанова - учител                            

 

Пом.- възпитател: Даниела Костадинова