ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Учебна година 2023 - 2024

          С изпълнението на проекта ние ще отговорим на необходимостта от повишаване на квалификацията на учителите в ДГ № 167 „Малкият принц“. Ние се нуждаем от иновативни методи на преподаване, които да бъдат прилагани в ежедневната работа на учителите.

          В обучителните квалификационни курсове, в които ще участват педагозите на детската градина ще придобият нови, иновативни и креативни методи на работа, за да отговорят на нуждите на децата и непрекъснато променящата се и изискваща среда.

         С изпълнението на проекта, ние ще повишим интернационализацията на детската градина и ще създадем контакти с други европейски образователни организации, с които ще обменим опит и доби практики. Интернационализацията на детското заведение е част от визията ни за развитие и достигане на европейски измерения.