ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Екип

Нашият девиз:“ЩАСТЛИВИ ДЕЦА!”

Нашата цел:

“Да направим от детството пътека, която всеки ден да води децата до прекрасното утро!"

ДИРЕКТОР:
Даниела Кулинска
магистър, I ПКС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

Нели Атанасова - старши учител ДГ, магистър


​Ценка Маркова - учител ДГ, магистър, IV ПКС
Нели Григорова - учител ДГ, бакалавър
Веселина Барбова - учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
Екатерина Смилкова - учител ДГ, магистър, IV ПКС
Светла Атанасова - учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
Здравка Ненкова - старши учител ДГ, бакалавър
Десислава Чолева - учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
Цеца Гоцева - старши учител ДГ, бакалавър
Севджан Исмаил - учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
София Златкова - старши учител ДГ, магистър, III ПКС
Людмила Петрова - учител ДГ, магистър, V ПКС
Галина Евтимова - учител ДГ, магистър
Марияна Колева-Витанова - старши учител ДГ, магистър V ПКС
Мариана Илиева - старши учител ДГ, магистър II ПКС
Дарина Попова - учител ДГ, магистър
Михаела Ангелова - учител ДГ, бакалавър

Илияна Мелева - учител ДГ, бакалавър

Сандрина Братанова - учител ДГ, бакалавър

Магдалена Христова - Кирилова - музикален ръководител, магистър


Антония Добрева - учител ДГ, бакалавър (по майчинство)

Величка Иванова - психолог ДГ, магистър, IV ПКС

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Сия Делибалтова - мед. сестра

Искра Костадинова - мед. сестра

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Кирилка Георгиева – ЗАТС

Даниела Александрова - домакин

Счетоводна къща “Мидикон” – счетоводство

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

Лилия Любомирова – пом. възпитател
Виолета Борисова – пом. възпитател
Адриана Рамаданова - пом. възпитател
Йорданка Здравкова - пом. възпитател
Галина Милкова - пом. възпитател
Людмила Балдева - пом. възпитател
Христина Терзиева - пом. възпитател
Даниела Костадинова - пом. възпитател
Петя Захариева - пом.възпитател 

КУХНЯ

Албена Илиева - помощник кухня
Светлана Кацева - готвач

 


Свилен Милтенов - РВС