ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Екип

Нашият девиз:“ЩАСТЛИВИ ДЕЦА!”

Нашата цел:

“Да направим от детството пътека, която всеки ден да води децата до прекрасното утро!"

ДИРЕКТОР:
Даниела Кулинска
магистър, I ПКС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП


​Ценка Маркова - учител ДГ, магистър, IV ПКС
Нели Григорова - учител ДГ, бакалавър
Веселина Барбова - старши учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
Екатерина Смилкова - учител ДГ, магистър, IV ПКС
Светла Атанасова - старши учител ДГ, бакалавър, III ПКС
Здравка Ненкова - старши учител ДГ, бакалавър
Десислава Чолева - учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
Цеца Гоцева - старши учител ДГ, бакалавър,  IV ПКС
Севджан Исмаил - учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
София Златкова - старши учител ДГ, магистър, II ПКС
Людмила Петрова - учител ДГ, магистър, IV ПКС
Диана Василева - учител ДГ, бакалавър
Марияна Колева-Витанова - старши учител ДГ, магистър V ПКС
Ели Димитрова -  учител ДГ, бакалавър
Дарина Попова - учител ДГ, магистър
Михаела Ангелова - учител ДГ, бакалавър

Илияна Мелева - учител ДГ, магистър

Сандрина Братанова - учител ДГ, бакалавър

Магдалена Христова - Кирилова - музикален ръководител, магистър

Величка Иванова - психолог ДГ, магистър, IV ПКС

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Сия Делибалтова - мед. сестра

Искра Костадинова - мед. сестра

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Кирилка Георгиева – ЗАТС

Даниела Костадинова - домакин

Счетоводна къща “Мидикон” – счетоводство

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

Лилия Любомирова – пом. възпитател
Виолета Борисова – пом. възпитател
Адриана Рамаданова - пом. възпитател
Мариана Христова - пом. възпитател
Галина Милкова - пом. възпитател
Дария Иванова - пом. възпитател
Христина Терзиева - пом. възпитател
Кристин Ризова - пом. възпитател
Лияна Радивоева - пом.възпитател 

КУХНЯ


Милена Станчева - готвач

 


Свилен Милтенов - РВС