ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Смехорани"

Телефон на група "Смехорани" - 0878 42 65 92

 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

на  ІV-та възрастова група  - „Смехорани”

за учебната 2023-2024 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6 / 15.09.2023 г.

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „БЕЛ”

ОН „Математика”

ОН „ИИ”

 

ОН „Околен свят”  

ОН „КТ”

  Вторник

ОН „БЕЛ“

ОН „КТ“

ОН  „Околен свят“

 

ОН „Математика“ – ДИ

Работа по проект

ОН „ФК”

 

     Сряда

ОН „Музика“

ОН „БЕЛ”

ОН „Околен свят”

 

 

ОН  „Математика”

ОН „ФК” - СПИУ

 

 

          Четвъртък

ОН „Математика”

Работа по проект 

ОН „Музика”

 

     

 

ОН „БЕЛ” – ДИ

ОН  „ИИ”

 

        Петък

ОН „ФК”

ОН „Математика”

ОН „Околен свят“ 

 

 

ОН „ОС“

ОН „БЕЛ”

 

 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 Учители: Веселина Барбова – ст. учител 

                 Екатерина Смилкова - учител                   

Пом.- възпитател: Лилия Любомирова