ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Смехорани"

 Телефон на група "Смехорани" - 0878 42 65 92

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  ІII-та възрастова група- „Смехорани”

за учебната 2022-2023 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ№167 „Малкият Принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6/15.09.2022 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „БЕЛ”    

ОН  „Околен свят”

ОН „Музика“

 

ОН  „Математика”- ДИ

ОН „ФК”

Вторник

ОН „Математика”

ОН „КТ“

ОН  „Околен свят“

 

ОН „ИИ” 

Работа по проект

 

     Сряда

ОН „БЕЛ”

ОН „Математика”

ОН „ФК”

 

 

ОН „ОС”

ОН „КТ”

 

          Четвъртък

ОН „Околен свят”

Работа по проект

ОН „Изобразително изкуство“        

ОН „БЕЛ”

ОН „ФК”-СПИУ

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН  „Музика“

 

 

 

ОН „ Околен свят”- ДИ

ОН „Математика“

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учители:  Веселина Барбова - учител

                  Екатерина Смилкова - учител                    

 

Пом.- възпитател: Лилия Любомирова