ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Смехорани"

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на ІI-ра възрастова група - „Смехорани” за учебната 2021-2022 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ№167 „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН  „БЕЛ“
ОН  „Физическа култура”     
ОН  „Околен свят”
 
 
 
ОН „КТ“
ОН  „Околен свят“
 
Вторник ОН „Музика”
ОН „КТ”
ОН  „Физическа култура“
 
 
 
 
ОН  „Околен свят“
Работа по проект
     Сряда ОН „Музика”
ОН „Математика”
ОН „ОС”
 
 
 
 
ОН „Физическа култура”  - СПИКУ
 
 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН „Математика“ - ДИ
ОН „ИИ”
 
        Петък ОН „Математика”
ОН „ИИ”
ОН  „ОС“
 
 
 
ОН „БЕЛ” - ДИ
 
 
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Веселина Барбова – учител 
                   Екатерина Смилкова - учител                       
 
Пом.-възпитател: Лилия Любомирова
 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на  ІI-ра възрастова група - „Смехорани” за учебната 2021-2022 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ№167 „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН  „БЕЛ“
ОН  „Физическа култура”     
ОН  „Околен свят”
 
 
 
ОН „КТ“
ОН  „Околен свят“
 
Вторник ОН „Музика”
ОН „КТ”
ОН  „Физическа култура“
 
 
 
 
ОН  „Околен свят“
Работа по проект
     Сряда ОН „Музика”
ОН „Математика”
ОН „ОС”
 
 
 
 
ОН „Физическа култура”  - СПИКУ
 
 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН „Математика“ - ДИ
ОН „ИИ”
 
        Петък ОН „Математика”
ОН „ИИ”
ОН  „ОС“
 
 
 
ОН „БЕЛ” - ДИ
 
 
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Веселина Барбова – учител 
                   Екатерина Смилкова - учител                       
 
Пом.-възпитател: Лилия Любомирова