ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Детелина"

Телефон на група "Детелина" -  0877 49 54 45

 Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

на  І-ва възрастова група - „Детелина”

за учебната 2023-2024 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ №167 „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6 / 15.09.2023 г.

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „БЕЛ”

ОН „Физическа култура”

 

ОН „Околен свят“

ОН „КТ“

Вторник

ОН  „Околен свят”     

ОН  „Музика“

ОН  „Математика”

 

ОН „Физическа култура”

Работа по проект

Сряда

ОН „Околен свят”

ОН „КТ”

 

ОН  „БЕЛ”

 

          Четвъртък

ОН „Изобразително изкуство”

Работа по проект         

 

 

ОН „Математика” – ДИ

ОН „Физическа култура”

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН „Музика”

 

 

 

ОН „ИИ”

ОН „Околен свят“ - ДИ

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 Учители: Ценка Маркова - учител   

                  Нели Григорова - учител                    

 Пом.- възпитател: Галина Милкова