ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Детелина"

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на ІII-та възрастова група- „Детелина” за учебната 2021-2022 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ№167 „Малкият Принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „БЕЛ”    
ОН  „Околен свят”
ОН „КТ“
 
 
ОН  „Математика”- ДИ
ОН „ФК”
Вторник ОН „Математика”
ОН „Музика“
ОН  „Околен свят“
 
ОН „КТ”
Работа по проект
 
     Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „Математика”
ОН „ФК”
 
 
ОН „ОС”
ОН „ИИ” 
          Четвъртък ОН „Околен свят”
Работа по проект
ОН „Изобразително изкуство“        
ОН „БЕЛ”
ОН „ФК”-СПИУ
        Петък ОН  „Музика“
ОН „БЕЛ”
 
 
ОН „ Околен свят”- ДИ
ОН „Математика“
 
 

 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Ценка Маркова – учител 
                   Нели Григорова – учител                       
 
Пом.-възпитател: Галина Милкова