ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Детелина"

Телефон на група "Детелина" -  0877 49 54 45

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  ІV-та възрастова група - „Детелина”

за учебната 2022-2023 год.

 

Утвърдил:

Директор на ДГ „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6/15.09.2022 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „БЕЛ”

ОН „Математика”

ОН „ИИ”

 

ОН „Околен свят”  

ОН „КТ”

Вторник

ОН „БЕЛ“

ОН „КТ“

ОН  „Околен свят“

 

ОН „Математика“ – ДИ

Работа по проект

ОН „ФК”

 

     Сряда

ОН „Музика“

ОН „БЕЛ”

ОН „Околен свят”

 

 

ОН  „Математика”

ОН „ФК” - СПИУ

 

 

          Четвъртък

ОН „Математика”

Работа по проект 

ОН „Околен свят“       

 

ОН „БЕЛ” – ДИ

ОН  „ИИ”

 

        Петък

ОН „ФК”

ОН „Математика”

ОН „Музика”

 

 

ОН „ОС“

ОН „БЕЛ”

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учители:   Ценка Маркова - учител

                   Нели Григорова - учител                    

 

Пом.- възпитател: Галина Милкова