ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Калинка"

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на  І-ва възрастова група- „Калинка” за учебната 2021-2022 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ №167 „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „БЕЛ”
ОН „Физическа култура”
 
ОН „Околен свят“
ОН „КТ“
Вторник ОН  „Околен свят”     
ОН  „Математика”
ОН  „Музика“
 
 
 
ОН „Физическа култура”
Работа по проект
Сряда ОН „Околен свят”
ОН „КТ”
 
 
 
 
ОН  „БЕЛ”
 
          Четвъртък ОН „Изобразително изкуство”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН „Математика” - ДИ
ОН „Физическа култура”
        Петък ОН „БЕЛ”
ОН „Музика”
 
 
 
 
ОН „ИИ”
ОН „Околен свят“ - ДИ
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: - Мариана Илиева – старши учител 
                     Дарина Попова - учител                       
 
Пом.-възпитател: Йорданка Вълкова