ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Калинка"

Телефон на група "Калинка" -  0876 38 05 59

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  ІI-ра възрастова група - „Калинка”

за учебната 2022-2023 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ№167 „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6 /15.09.2022 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН  „БЕЛ“

ОН  „Физическа култура”     

ОН  „Околен свят”

 

 

 

ОН „КТ“

ОН  „Околен свят“

 

Вторник

ОН  „Физическа култура“

ОН „КТ”

ОН „Музика”

 

 

 

 

ОН  „Околен свят“

Работа по проект

     Сряда

ОН „Математика”

ОН „ОС”

 

 

 

 

ОН „Физическа култура”  - СПИКУ

 

 

          Четвъртък

ОН „БЕЛ”

Работа по проект         

ОН „Музика”

 

 

 

ОН „Математика“ – ДИ

ОН „ИИ”

 

        Петък

ОН „Математика”

ОН „ИИ”

ОН  „ОС“

 

 

 

ОН „БЕЛ” – ДИ

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учители:   Дарина Попова - учител

                   Мариана Илиева – старши учител                   

 

Пом.- възпитател: Йорданка Вълкова-Здравкова