ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Бон - бон"

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  ІII-та възрастова група- „Бон-Бон”

за учебната 2022-2023 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ № 167„Малкият Принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6/15.09.2022 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „Околен свят“

ОН „Музика”     

ОН  „КТ”

 

 

ОН „ Математика”

ОН „ИИ”

Вторник

ОН „БЕЛ”

ОН „ФК”

 

ОН „Околен свят“ – ДИ

Работа по проект

 

 

     Сряда

ОН „БЕЛ”

ОН „ОС”

ОН „Музика”     

 

ОН „Математика” – ДИ

ОН „ФК”

 

 

          Четвъртък

ОН „Математика”

Работа по проект         

ОН „ИИ”

 

 

ОН „БЕЛ”

ОН  „Околен свят“

 

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН „Математика“

ОН „Околен свят”

ОН „КТ”

ОН „ФК”- СПИУ

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учители: Марияна Витанова – старши учител

                  Галина Евтимова - учител                    

 

Пом.- възпитател: Петя Захариева