ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Бон - бон"

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на ІI-ра възрастова група- „Бон – Бон ” за учебната 2021-2022 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ№167 „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН Математика
ОН „Музика”
ОН „Околен свят”
 
ОН „ БЕЛ”- ДИ
 
Вторник ОН „БЕЛ“
ОН  „Околен свят”     
ОН  „Изобразително изкуство”
 
 
 
ОН „КТ”
Работа по проект
     Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „Музика”
 ОН „Физическа култура”
 
 
 
ОН „Математика“ – ДИ
ОН „ИИ”
          Четвъртък ОН „Математика”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН  „ФК“ – СПИУ
ОН  „Околен свят“
        Петък ОН „БЕЛ“
ОН „КТ”
ОН „ФК”
ОН „Околен свят”
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Марияна Витанова  –  старши учител 
                   Галина Евтимова  -  учител                       
 
Пом.-възпитател: Петя Захариева