ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Пчеличка"

 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

на  IІ-ва възрастова група- „Пчеличка”

за учебната 2022-2023 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ №167 „Малкият принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6/15.09.2022 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „Математика”

ОН „KT”

ОН “Околен свят“

 

ОН „ БЕЛ”- ДИ

ОН „Физическа култура“

Вторник

ОН  „Музика”

ОН  „БЕЛ”     

ОН „Околен свят”

 

 

 

ОН „ИИ”

Работа по проект

Сряда

ОН „Математика”

ОН „Околен свят”

 

 

 

 

ОН  „КТ“

          Четвъртък

ОН „Музика”

Работа по проект

ОН „Физическа култура“         

 

 

 

 

ОН „Математика”

ОН „Околен свят”

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН „Изобразително изкуство”

ОН „Физическа култура“

 

 

 

ОН „Околен свят“ – ДИ

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 

Учители: Светла Атанасова - учител 

                 Здравка Ненкова – старши учител                    

 

Пом.- възпитател: Христина Терзиева