ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Пчеличка"

 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на  І-ва възрастова група- „Пчеличка”за учебната 2021-2022 год.

Утвърдил:
Директор на ДГ №167“Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН  „БЕЛ“
ОН  „Музика”     
ОН  „Околен свят”
 
 
 
ОН „Изобразително изкуство”
ОН „Математика“
 
Вторник ОН „Математика”
ОН „Физическа култура”
 
 
 
 
ОН  „Околен свят”- ДИ
Работа по проект
Сряда ОН „КТ”
ОН „Музика”
 
 
 
 
ОН „Физическа култура”
ОН „БЕЛ” - ДИ
 
          Четвъртък ОН „Околен свят”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН „КТ”
 
 
        Петък ОН „БЕЛ”
ОН „Изобразително изкуство”
 
 
 
ОН „ Околен свят”- ДИ
ОН „ФК“
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: - Светла Атанасова – учител  
                     Здравка Ненкова – старши учител                       
 
Пом.- възпитател: Христина Терзиева