ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Пчеличка"

 Телефон на група "Пчеличка" - 0878  32 63 92

 

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми

 на  ІII-та възрастова група - „Пчеличка”

за учебната 2023-2024 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ № 167„Малкият Принц”

Даниела Кулинска

със Заповед № 6 / 15.09.2023 г.

 

 

Сутрин

След обяд

Понеделник

 

ОН „Околен свят“

ОН „Музика”     

ОН  „КТ”

 

 

ОН „ Математика”

ОН „ИИ”

  Вторник

ОН „БЕЛ”

ОН „ФК”

 

ОН „Околен свят“ – ДИ

Работа по проект

 

     Сряда

ОН „БЕЛ”

ОН „ОС”

ОН „Музика”     

 

ОН „Математика” – ДИ

ОН „ФК”

 

 

          Четвъртък

 

 

ОН „Математика”

Работа по проект         

ОН „ИИ”

 

 

ОН „БЕЛ”

ОН  „Околен свят“

 

        Петък

ОН „БЕЛ”

ОН „Математика“

ОН „Околен свят”

ОН „КТ”

ОН „ФК”- СПИУ

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.

 Учители:   Светла Атанасова – ст.учител

                   Здравка Ненкова – ст. учител                   

 Пом.- възпитател: Христина Терзиева