60 години ДГ 167 „Малкият принц“
   60- годишна история , творчески идеи, вдъхновение, опит, мнения и чувства, мечти и реалности на един екип.
История съчетала в себе си актуалност, любов, мъдрост, ангажираност, необходимост, алтернативност, хуманност. 60 години  изпълнени с детски смях и мечти.
Независимо от  предизвикателствата колективът на ДГ 167 „Малкият принц“  пише своята история  в едно пътешествие, толкова приказно, колкото и реално
           И-иновативност  С- стил  Т- традиции  О- отговорност  Р- ритуализация  И- истинност  Я- яснота
История на  167 ДГ„Малкият принц“
      Историята на ЦДГ №167 започва през 1961 год. През 1994 се обединява с ЦДГ №34 , а през 2001 с решение на СОС получава името „Малкият принц“. Намира се в един от най-хубавите квартали на София – Иван Вазов на територията на Район Триадица. Има две двуетажни сгради, двор с площ 10 декара, много дървета и зеленина, които правят престоя на децата чудесен през целия ден. При създаването си ЦДГ №167 има 3 целодневни и една нощуваща група. През 1973 год. са открити два филиала с три групи на улица „Емил Берсински“ и на улица „И.Т.Шлейд“ ( а сега ул.“Янко Забунов“).
    ЦДГ №34 е създадена през 1940 год., помещавала се е в къща на площад „Баба Неделя“ ( мястото, където е изградена топлата връзка на НДК с Ироно.) През 1982 год. къщата е съборена и ЦДГ №34 е преместена в 42-ра дезинтерийна ясла, намираща се на ул.“Балша“ №8. Има 3 филиала на ул.“Цар Асен“ №74-76, ул.“Шандор Петьофи“ №67 и ул.“Бузлуджа“ №49. Функционират 7 групи. Непосредствената близост на двете градини дава повод СОС да предприеме решение за обединяването им. Остава номера 167. Директор на ЦДГ №34 до 1984 год. е Евгения Рангелова, а след това Иванка Александрова. След обединението Директор на ЦДГ №167 остава Иванка Александрова. След обединението градината остава с 8 групи- филиалите са закрити, а през 1997 год. групите са вече 7 (след съкращение).
     В история си ДГ № 167 „Малкият принц“ е била базова детска градина към СУ.
От 2016 год по изменение в Закона за предучилищното и училищното образование ЦДГ се преименуват в ДГ и градината и до момента носи името ДГ №167 „Малкият принц“.

     Историята на ДГ №167 „Малкият принц“ не свършва дотук – тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите поколения деца и учители....