ДГ 167 "Малкият принц"

Детска градина в град София

Основно меню

 

Дейността в ДГ 167 "Малкият принц" е изцяло  подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Целта, към която се стреми екипът на детската градина е свързана с качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Обучението и възпитанието на децата е съобразно Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

Помещенията са просторни, светли и уютни. Осигурено е жизнено пространство за децата според нормативните изисквания.