ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Клуб "Забавна наука"

 
 
               През учебната 2022/2023 г. в група „Слънце” в 167 ДГ „Малкият принц” е създаден клуб „Забавна наука” и веднъж месечно се провежда „Ден на науката”. Групата на детската градина по това време се превръща в експериментални лаборатории, където децата, заедно с учителя, провеждат експерименти и опити. В съвременния етап от развитието на предучилищното образование формирането на познавателен интерес е един от актуалните проблеми на детското образование.

              Целта на провежданите ситуации е да насърчат и да усъвършенстват вродената любов на децата да изследват света около тях и да им помага да прерасне в истинска научна грамотност. В началото на всяка ситуация се провежда разговор, свързан с експеримента и се дават необходимите минимални знания.

             Децата много се забавляват да изследват и експериментират, независимо, че все още не могат напълно да разберат и обяснят всички експерименти. Но нека за тях някои неща да изглеждат като чудо или трик. Децата получават положителни емоции, и у тях възникват допълнителни въпроси към възрастните и интерес към експерименти и опити. В резултат на което те разбират, че науката е страхотна!

            Дните на науката в детската градина минават забавно, с голям интерес и полза за децата. Опитно-експерименталната работа позволява да се комбинират всички видове дейности и всички аспекти на възпитанието на децата в предучилищна възраст, допринася за развитието на наблюдателността и любознателността им, на ума, развива желание за познаване на света, създава способности за изобретяване.