ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Във вестник "Учителско дело" - 19 януари 2015 г.