ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Урок по ЕКОЛОГИЯ

През месец ноември в трета подготвителна група "Смехорани" се проведе открит урок на тема "Къде отива боклука?" 

Ситуацията пред децата се проведе съвместно с Екобулпак. Те имат специална програма за деца в подготвителна група.

Представители на Екобулпак разказаха на децата под формата на приказка и игра за рециклирането на опаковките и как да събират отпадъците разделно.