ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО

На 20.03.2023 г.  в двора ДГ № 167 "Малкият принц" се проведе - Модно ревю, свързано със Световния ден на рециклирането.

Ревюто бе  посветено на опазването на чистота в природата, града, населеното място в което живеем,  разделното събиране на

отпадъците и тяхното повторно оползотворяване.

Рециклирането е инициатива, с която се демонстрират различни начини на рециклиране на ежедневните отпадъци.

В ревюто взеха участие над 150 деца, за което получиха грамоти за положените усилия и старание.