ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София
Основно меню

Ден на Земята

ДГ № 167 „Малкият принц“ традиционно отбеляза Ден на Земята 22 април с инициативи и събития, които приобщават децата за устойчиво екологично развитие на планетата. Децата посадиха цветя в двора на детската градина със съдействието на родителите.