ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

"Българската Коледа"

           Благотворителната инициатива „Българската коледа“ ни обединява в името на здравето на българските деца и има значителен принос в дългия и сложен процес на лечение на онези от тях, които страдат от тежки и хронични заболявания, и увреждания. Инициативата е израз на стремежа ни да дадем на онези деца шанс да водят пълноценен живот като спомогнем състоянието им да бъде овладяно и подобрено в ранното им детство.

          Успехът на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ се дължи най-вече на добрата воля и проявената съпричастност.

          Защото ние дарителите, правим възможна „Българската Коледа“!