ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София
Основно меню

21 март - Международен ден на лицата със Синдром на Даун

21 март- Международен ден на лицата със Синдром на Даун 
Наречени още слънчевите деца, децата със Синдром на Даун са също толкова прекрасни, усмихнати, обични и гушливи, колкото са децата на ДГ 167 "Малкият принц". Всяка възрастова група днес изрази своята емпатия и съпричастност към всички слънчеви деца