ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

       СЪОБЩЕНИЕ

       Уважаеми родители,

       Във връзка с организиране учебната дейност в ДГ №167 „Малкият принц“ за учебната 2022 – 2023 година, Ви каним на Родителски срещи, които ще се проведат на открито – в задния двора на детската градина, както следва:

     I  група „Палавници“           19.09.2022 г.        16:30 ч.

     I  група „Дъга“                     19.09.2022 г.        16:30 ч.

    II група „Пчеличка“              19.09.2022 г.        17:30 ч.

    II  група „Калинка“               19.09.2022 г.        17:30 ч.

   III група „Смехорани“            20.09.2022 г.        16:30 ч.

   III група „Бон - Бон“              20.09.2022 г.        16:30 ч.

   III група „Щурче“                   20.09.2022 г.        16:30 ч.

   IV група „Слънце“                 20.09.2022 г.        17:30 ч.

   IV група „Детелина“              20.09.2022 г.        17:30 ч.

                                                 

                                                От Ръководството