Нашият девиз:ЩАСТЛИВИ ДЕЦА!”

Нашата цел:

“Да направим от детството пътека, която всеки ден да води децата до прекрасното утро!"

 

ДИРЕКТОР:
Даниела Кулинска
магистър, II ПКС
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

Арусия Николова - старши учител, бакалавър

Нели Атанасова - старши учител ДГ, магистър

Вероника Христова –  учител ДГ, магистър, IV ПКС

Евелина Венкова –  учител ДГ, бакалавър, IV ПКС

Детелина Асенова –  учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
​Ценка Маркова - учител ДГ, магистър

Веселина Барбова - учител ДГ, бакалавър, V ПКС
Светла Атанасова - учител ДГ, бакалавър
Десислава Чолева - учител ДГ, бакалавър
Здравка Ненкова - старши учител ДГ, бакалавър
Калинка Станева - старши учител
ДГ, магистър, IV ПКС
Севджан Исмаил - учител ДГ, бакалавър

Тодорка Стефанова - учител ДГ, магистър
Ваня Голосманова - учител ДГ, магистър
Аня Котова - учител ДГ, бакалавър
София Златкова - старши учител ДГ, магистър, IV ПКС
Екатерина Смилкова - учител ДГ, магистър
Станислава Горчова - учител ДГ, магистър
Мариета Каменова - учител ДГ, бакалавър
Ралица Теофилова - учител ДГ, магистър (по майчинство)

Михаела Ангелова - учител ДГ, бакалавър (по майчинство)
Деница Маринова - учител ДГ, бакалавър (по майчинство)
Антония Добрева - учител ДГ, бакалавър (по майчинство)
Магдалена Христова - муз. ръководител, магистър (по майчинство)

 

Величка Иванова - психолог ДГ, магистър

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
 

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Сия Делибалтова - мед. сестра

Искра Костадинова - мед. сестра


АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Кирилка Георгиева – ЗАТС

Даниела Александрова - домакин

Счетоводна къща “Мидикон” – счетоводство

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

Виолета Борисова – пом. възпитател
Марика Китанова – пом. възпитател
Адриана Рамаданова  - пом. възпитател
Светла Найденова - пом. възпитател
Даниела Костадинова - пом. възпитател
Михаела Ефенджиева - пом. възпитател
Йорданка Здравкова - пом. възпитател
Петя Захариева - пом.възпитател

 

КУХНЯ
Елена Делчева -  готвач
Виолета Анова – пом. готвач


 

Ванчо Гусев - РВС