Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  ІI-ра възрастова група - „Слънце”
за учебната 2020-2021 год.

Утвърдил:
Директор на ДГ№167 „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2020 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН  „Околен свят”     
ОН  „Изобразително изкуство”
 
 
 
ОН „ БЕЛ”- ДИ
ОН „КТ“
 
Вторник ОН „Музика”
ОН „Математика”
 
 
 
 
ОН  „Околен свят“
Работа по проект
     Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „Физическа култура”
ОН „ОС”
 
 
 
 
ОН „Математика” – ДИ
ОН „Околен свят“
 
 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
ОН „Околен свят”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН „Физическа култура“
ОН „КТ”
 
        Петък ОН „Околен свят”
ОН „Математика”
 
 
 
ОН „ИИ”
ОН „ФК” - СПИКУ
 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Вероника Христова – учител 
                   Тодорка Стафанова - учител                       
 
Пом.-възпитател: Светла Найденова