Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  ІV-та възрастова група- „Палавници”
за учебната 2021-2022 год.
Утвърдил:
Директор на ДГ „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „Математика”
ОН  „Околен свят”     
ОН „ФК“
 
ОН „БЕЛ“ - ДИ
ОН „ИИ”
 
Вторник ОН „БЕЛ”
ОН „КТ“
ОН „ОС”
 
 
ОН  „Музика”
Работа по проект
ОН „Математика“
 
 
     Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „Математика“
ОН  „Музика“
 
 
ОН „ОС”
ОН „ФК” – СПИУ
 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
ОН „ИИ”
Работа по проект         
 
 
 
ОН „Математика”
ОН „КТ”
ОН „ОС“
 
        Петък ОН „Математика”
ОН „ФК”
ОН „ОС”
 
 
 
ОН „БЕЛ”
 
 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Десислава Чолева – учител                       
                   Цеца Гоцева – ст. учител 
 
Пом.-възпитател: Даниела Костадинова