Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  ІII-та възрастова група- „Дъга”
за учебната 2020-2021 год.

Утвърдил:
Директор на ДГ№167 „Малкият Принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2020 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „Математика”    
ОН  „КТ”
ОН „Музика“
 
 
ОН  „Околен свят”- ДИ
ОН „ИИ”
Вторник ОН „БЕЛ”
ОН „ФК“
ОН  „Околен свят“
 
ОН „Математика” – ДИ
Работа по проект
 
     Сряда ОН „Математика”
ОН „Околен свят”
ОН „КТ”
 
 
ОН „ФК”- СПИУ
ОН „БЕЛ” 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
Работа по проект
ОН „Околен свят“        
ОН „Математика”
ОН „Музика”
        Петък ОН  „БЕЛ“
ОН „ФК”
 
 
ОН „ Околен свят”- ДИ
ОН „ИИ“
 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Детелина Асенова – учител 
                   Ваня Голосманова – учител                       
 
Пом.-възпитател: Виолета Борисова