Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  ІV-та възрастова група- „Пчеличка”
за учебната 2020-2021 год.

Утвърдил:
Директор на ДГ „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2020 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „БЕЛ”
ОН  „Околен свят”     
ОН „ИИ“
 
ОН „КТ
ОН „Математика” – ДИ
 
Вторник ОН „Математика”
ОН „БЕЛ”
ОН „ФК”
 
 
ОН  „Музика”
Работа по проект
ОН „Околен свят“
 
 
     Сряда ОН „Математика”
ОН „Музика“
ОН  „Околен свят“
 
 
ОН „ИИ”
ОН „ БЕЛ”- ДИ
 
          Четвъртък ОН „Математика”
ОН „ОС”
Работа по проект         
 
 
 
ОН „ФК”- СПИУ
ОН „БЕЛ”
 
        Петък ОН „БЕЛ”
ОН „ФК”
ОН „КТ”
 
 
 
ОН „Математика”
ОН „Околен свят”
 
 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Светла Атанасова – учител                       
                   Здравка Ненкова – ст. учител 
 
Пом.-възпитател: Ефросина Трохарова