Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  І-ва възрастова група- „Смехорани”
за учебната 2020-2021 год.

Утвърдил:
Директор на ДГ №167“Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2020 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН  „Околен свят”     
ОН  „Изобразително изкуство”
 
 
 
ОН „Физическа култура”
ОН „Музика“
 
Вторник ОН „Математика”
ОН „Музика”
 
 
 
 
ОН  „Околен свят”- ДИ
Работа по проект
Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „Физическа култура”
 
 
 
 
ОН „Математика” – ДИ
ОН „КТ”
 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН „Околен свят”
ОН „ИИ”
 
        Петък ОН „Околен свят”
ОН „КТ”
 
 
 
ОН „ БЕЛ”- ДИ
ОН „ФК“
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: - Веселина Барбова – учител  
                     Екатерина Смилкова – учител                       
 
Пом.- възпитател: Марика Китанова