Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  І-ва възрастова група- „Слънце”
за учебната 2019-2020 год.
Утвърдил:
Директор на ДГ №167“Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2019 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН  „Околен свят”     
ОН  „Изобразително изкуство”
 
 
 
ОН „Физическа култура”
ОН „Околен свят”
Вторник ОН „Математика”
ОН „Музика”
 
 
 
 
ОН  „Околен свят”- ДИ
Работа по проект
Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „Физическа култура”
 
 
 
 
ОН „Математика” – ДИ
ОН „КТ”
 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН „Околен свят”
ОН „ИИ”
 
        Петък ОН „КТ”
ОН „Музика”
 
 
 
ОН „ БЕЛ”- ДИ
ОН „ФК"
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: - Вероника Христова – учител  
                     Тодорка Стафанова – учител                       
 
Пом.- възпитател: Снежана Лепоева