Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
на  І-ва възрастова група- „Бон - Бон”
за учебната 2020-2021 год.
Утвърдил:
Директор на ДГ №167 „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2020 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „Математика”
ОН „Околен свят”
 
ОН „Музика“
ОН „Физическа култура“
Вторник ОН  „Околен свят”     
ОН  „Изобразително изкуство”
 
 
 
ОН „Математика” – ДИ
Работа по проект
Сряда ОН „Физическа култура”
ОН „БЕЛ”
 
 
 
 
ОН  „Околен свят”- ДИ
ОН  „КТ“
          Четвъртък ОН „Музика”
Работа по проект         
 
 
 
 
ОН „Физическа култура”
ОН „БЕЛ”-ДИ
        Петък ОН „КТ”
ОН „БЕЛ”
 
 
 
 
ОН „ИИ”
ОН „Околен свят“
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: - Станислава Горчова - учител 
                     Мариета Каменова - учител                       
 
Пом.-възпитател: Петя Захариева