Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  ІII-та възрастова група- „Пчеличка ”
за учебната 2019-2020 год.
Утвърдил:
Директор на ДГ № 167„Малкият Принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2019 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН  „Околен свят”     
ОН  „Изобразително изкуство”
ОН „Математика“
 
 
ОН „ БЕЛ”- ДИ
ОН „КТ”
Вторник ОН „Математика”
ОН „Музика”
ОН „Околен свят”
 
ОН  „Околен свят”- ДИ
Работа по проект
 
     Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „Физическа култура”
ОН „КТ”
 
 
ОН „Математика” – ДИ
ОН „ИИ”
 
 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
Работа по проект         
ОН „Музика”
 
 
ОН „ФК”
ОН „Околен свят”
 
        Петък ОН „БЕЛ”
ОН „Околен свят”
ОН „Математика”
ОН „ФК”- СПИУ
 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Светла Атанасова –  учител 
                   Здравка Ненкова – старши учител                       
 
Пом.-възпитател: Любомира Игнева