Даниела Кулинска

Директор

 
 

Нашият девиз:ЩАСТЛИВИ ДЕЦА!”

Нашата цел:

“Да направим от детството пътека, която всеки ден да води децата до прекрасното утро!”

 

 

Екип от висококвалифицирани специалисти се грижи за Вашите деца


 


 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Арусия Николова – старши учител

Нели Атанасова- старши учител

Ива Владова –  учител

Вероника Христова –  учител

Евелина Венкова –  учител

Детелина Асенова –  учител

​Ценка Маркова - учител

Веселина Барбова - учител

Светла Атанасова - учител

Деница Маринова - учител

Ралица Теофилова - учител

Михаела Ангелова - учител

Миглена Керефеина - Петрова - учител

Десислава Чолева - учител

Боряна Цветанова - учител

Здравка Ненкова - старши учител

Калинка Станева - старши учител

 

                                                                   Магдалена Христова - музикален ръководител
 

Величка Иванова - психолог
 
 

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Магда Друмева - мед. сестра

Искра Костадинова - мед. сестра


АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Кирилка Георгиева – ЗАТС

Екатерина Иванова - домакин

Счетоводна къща “Мидикон” – счетоводство

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Виолета Борисова – пом. възпитател
Марика Китанова – пом. възпитател
Даниела Александрова – пом. възпитател
Любомира Игнева - пом. възпитател
Цветанка Крумова - пом. възпитател
Лионка Николова - пом. възпитател
Снежана Лепоева - пом. възпитател
Михаела Енфеджиева - пом. възпитател
Наташа Господинова - пом. възпитател

 


Лиляна Христова - пом. - готвач
Виолета Анова – пом. готвач

Ванчо Гусев - РВС