Нашият девиз:ЩАСТЛИВИ ДЕЦА!”

Нашата цел:

“Да направим от детството пътека, която всеки ден да води децата до прекрасното утро!"

 

ДИРЕКТОР:
Даниела Кулинска
магистър, III ПКС
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

Арусия Николова - старши учител, бакалавър

Нели Атанасова - старши учител ДГ, магистър

Вероника Христова –  учител ДГ, магистър, IV ПКС

Евелина Венкова –  учител ДГ, бакалавър, IV ПКС

Детелина Асенова –  учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
​Ценка Маркова - учител ДГ, магистър

Веселина Барбова - учител ДГ, бакалавър
Светла Атанасова - учител ДГ
Ралица Теофилова - учител ДГ
Миглена Керефеина - Петрова - учител
ДГ, бакалавър
Десислава Чолева - учител ДГ, бакалавър
Здравка Ненкова - старши учител ДГ, бакалавър
Калинка Станева - старши учител
ДГ, магистър, IV ПКС
Севджан Исмаил - учител ДГ, бакалавър

Петинка Костадинова - старши учител ДГ, бакалавър

 

                                                  Десислава Ралева - музикален ръководител ДГ, магистър
 

Величка Иванова - психолог ДГ, магистър

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
 

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Магда Друмева - мед. сестра

Искра Костадинова - мед. сестра


АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Кирилка Георгиева – ЗАТС

Даниела Александрова - домакин

Счетоводна къща “Мидикон” – счетоводство

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

Виолета Борисова – пом. възпитател
Марика Китанова – пом. възпитател
Любомира Игнева - пом. възпитател
Цветанка Крумова - пом. възпитател
Снежана Лепоева - пом. възпитател
Михаела Енфеджиева - пом. възпитател
Наташа Господинова - пом. възпитател

 

КУХНЯ
Лиляна Христова - пом. - готвач
Виолета Анова – пом. готвач


 

Ванчо Гусев - РВС