Нашият девиз:ЩАСТЛИВИ ДЕЦА!”

Нашата цел:

“Да направим от детството пътека, която всеки ден да води децата до прекрасното утро!"

 

ДИРЕКТОР:
Даниела Кулинска
магистър, I ПКС
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
 

Нели Атанасова - старши учител ДГ, магистър

Детелина Асенова –  учител ДГ, бакалавър, IV ПКС
Ваня Голосманова - учител ДГ, магистър
​Ценка Маркова - учител ДГ, магистър, V ПКС
Нели Григорова - учител ДГ, бакалавър

Веселина Барбова - учител ДГ, бакалавър, IV ПКС

Екатерина Смилкова - учител ДГ, магистър, V ПКС
Светла Атанасова - учител ДГ, бакалавър, V ПКС
Здравка Ненкова - старши учител ДГ, бакалавър
Десислава Чолева - учител ДГ, бакалавър, V ПКС
Цеца Гоцева - старши учител ДГ, бакалавър

Севджан Исмаил - учител ДГ, бакалавър, V ПКС
София Златкова - старши учител ДГ, магистър, IV ПКС
Екатерина Богданова - старши учител ДГ, магистър
Людмила Петрова - учител ДГ, магистър
Галина Евтимова - учител ДГ, магистър
Марияна Колева-Витанова - старши учител ДГ, магистър V ПКС
Мариана Илиева - старши учител ДГ, магистър II ПКС
Дарина Попова - учител ДГ, магистър

Ралица Теофилова - учител ДГ, магистър (по майчинство)

Михаела Ангелова - учител ДГ, бакалавър (по майчинство)
Антония Добрева - учител ДГ, бакалавър (по майчинство)
Магдалена Христова - муз. ръководител, магистър (по майчинство)

Величка Иванова - психолог ДГ, магистър, V ПКС

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
 


 

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Сия Делибалтова - мед. сестра

Искра Костадинова - мед. сестра


АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Кирилка Георгиева – ЗАТС

Даниела Александрова - домакин

Счетоводна къща “Мидикон” – счетоводство

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

Лилия Любомирова – пом. възпитател
Виолета Борисова – пом. възпитател
Адриана Рамаданова  - пом. възпитател
Йорданка Здравкова - пом. възпитател
Галина Милкова - пом. възпитател
Людмила Балдева - пом. възпитател
Христина Терзиева - пом. възпитател
Даниела Костадинова - пом. възпитател
Петя Захариева - пом.възпитател


 

КУХНЯ
Елена Делчева -  готвач
Антоанета Димитрова – пом. готвач


 

Свилен Милтенов - РВС