ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТ I И II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 г. ДО 31.05.2020 г.:
 
 
Прием на децата: 07.00 ч. - 08.30 ч.
Утринна гимнастика: 08.30 ч. - 08.45 ч.
Закуска:
08.45 ч. - 09.15 ч. за 1възрастова група;

08.45 ч.-  09.15 ч. за 2 възрастова група;
Педагогически ситуации/Основни форми:
0
9.15 ч. - 10.00 ч. за 1 възрастова група;
09.10 ч. - 10.00 ч. за 2 възрастова група;
Подкрепителна закуска:
10.00 ч. – 10.15 ч. за 1 възрастова група;
10.00 ч. – 10.15 ч. за 2 възрастова група;
Допълнителни дейности извън ДОС,
дейности по избор на децата:
10.15 ч. - 11.30 ч. за 1 възрастова група;
10.15 ч. - 11.40 ч. за 2 възрастова група;
Подготовка за обяд и обяд:
11.30 ч. - 12.30 ч. за 1 възрастова група;
11.40 ч. - 12.30 ч. за 2 възрастова група;
Тоалет и подготовка за сън: 12.30 ч. - 13.00 ч.
Следобедна почивка и сън:
13.00 ч. - 15.30 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
Ставане от сън и следобеден тоалет:
15.30 ч. - 15.45 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
Подвижни игри:
15.45 ч. - 16.00 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
Следобедна закуска:
16.00 ч. - 16.30 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
Индивидуална работа с деца, допълнителни дейности
организирани от учителя, и изпращане:
16.30 ч. - 19.00 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
 
ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ПОЧАСОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТ I И II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 г. ДО 31.05.2020 г.:
 
Прием на децата: 08.30 ч. - 09.00 ч.
Педагогически ситуации/Основни форми:
0
9.15 ч. - 10.00 ч. за 1 възрастова група;
09.10 ч. - 10.00 ч. за 2 възрастова група;
Подкрепителна закуска:
10.00 ч. – 10.15 ч. за 1 възрастова група;
10.00 ч. – 10.15 ч. за 2 възрастова група;
Допълнителни дейности извън ДОС,
дейности по избор на децата:
10.15 ч. - 11.30 ч. за 1 възрастова група;
10.15 ч. - 11.40 ч. за 2 възрастова група
 
 
ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТ III И IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 г. ДО 31.05.2020 г.:
 
 
Прием на децата: 07.00 ч. - 08.20 ч.
Утринна гимнастика: 08.20 ч. - 08.30 ч.
Закуска:
08.30 ч. - 09.00 ч. за 3 възрастова група;
08.30 ч. - 09.00 ч. за 4 възрастова група;
Педагогически ситуации/Основни форми:
09.00 ч. - 10.00 ч. за 3 възрастова група;
09.00 ч. - 10.10 ч. за 4 възрастова група;
Подкрепителна закуска:
10.10 ч. – 10.20 ч. за 3 възрастова група;
10.10 ч. – 10.20 ч. за 4 възрастова група;
Допълнителни дейности извън ДОС,
дейности по избор на децата:
10.20 ч. - 11.50 ч. за 3 възрастова група;
10.20 ч. - 12.00 ч. за 4 възрастова група;
Подготовка за обяд и обяд:
11.50 ч. - 12.30 ч. за 3 възрастова група;
12.00 ч. - 12.30 ч. за 4 възрастова група;
Тоалет и подготовка за сън: 12.30 ч. - 13.00 ч.
Следобедна почивка и сън:
13.00 ч. - 15.00 ч. за 3 и 4 възрастови групи;
Ставане от сън и следобеден тоалет:
15.00 ч. - 15.15 ч. за 3 и 4 възрастови групи;
Подвижни игри:
15.15 ч. - 15.40 ч. за 3 и 4 възрастови групи;
Следобедна закуска:
15.40 ч. - 16.00 ч. за 3 и 4 възрастови групи;
Индивидуална работа с деца, допълнителни дейности
организирани от учителя, и изпращане:
16.00 ч. - 19.00 ч. за 3 и 4 възрастови групи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01.06.2020 г. ДО 14.09.2020 г.:
 
 
Прием на децата: 07.00 ч. - 08.30 ч.
Утринна гимнастика: 08.30 ч. - 08.45 ч.
Закуска:
08.45 ч. - 09.20 ч. за 1възрастова група;

08.45 ч.-  09.10 ч. за 2 възрастова група;
08.45 ч. - 09.00 ч. за 3 възрастова група;
08.45 ч. - 09.00 ч. за 4 възрастова група;
Допълнителни форми, игри, дейности по избор на децата,
дейности организирани от учителя:
0
9.20 ч. - 10.00 ч. за 1 възрастова група;
09.10 ч. - 10.00 ч. за 2 възрастова група;
09.00 ч. - 10.00 ч. за 3 възрастова група;
09.00 ч. - 10.10 ч. за 4 възрастова група;
Подкрепителна закуска:
10.00 ч. за 1 възрастова група;
10.00 ч. за 2 възрастова група;
10.00 ч. за 3 възрастова група;
10.10 ч. за 4 възрастова група;
Допълнителни форми, игри, дейности по избор на децата,
дейности организирани от учителя:
10.10 ч. - 11.30 ч. за 1 възрастова група;
10.10 ч. - 11.40 ч. за 2 възрастова група;
10.10 ч. - 11.50 ч. за 3 възрастова група;
10.20 ч. - 12.00 ч. за 4 възрастова група;
Подготовка за обяд и обяд:
11.30 ч. - 12.30 ч. за 1 възрастова група;
11.40 ч. - 12.30 ч. за 2 възрастова група;
11.50 ч. - 12.30 ч. за 3 възрастова група;
12.00 ч. - 12.30 ч. за 4 възрастова група;
Тоалет и подготовка за сън: 12.30 ч. - 13.00 ч.
Следобедна почивка и сън:
13.00 ч. - 15.30 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
13.00 ч. - 15.00 ч. за 3 и 4 възрастови групи;
Ставане от сън и следобеден тоалет:
15.30 ч. - 15.45 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
15.00 ч. - 15.15 ч. за 3 и 4 възрастови групи;
Подвижни игри:
15.45 ч. - 16.00 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
15.15 ч. - 15.40 ч. за 3 и 4 възрастови групи;
Следобедна закуска:
16.00 ч. - 16.30 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
15.40 ч. - 16.00 ч. за 3 и 4 възрастови групи;
Допълнителни форми, игри, дейности по избор на детето и изпращане:
16.30 ч. – 19.00 ч. за 1 и 2 възрастови групи;
16.00 ч. - 19.00 ч. за 3 и 4 възрастови групи.