22 октомври 2018
                                                                                          
Възпитаниците на ДГ №167 "Малкият принц" се радват на своята нова площадка по безопасност на движението. След спечелен проект  за изграждане на интерактивна площадка по безопасно движение и приложно колоездене, детското заведение се сдоби с новата придобивка.
 Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, на Столична община.
  Площадката е оборудвана с макетни варианти на пътища,  кръстовища, велосипедни алеи, пешеходни пътеки, светофари и пътни знаци.  За децата са осигурени светлоотразителни жилетки, защитни каски и атрактивни акумулаторни превозни средства.
   О
сновна цел е изграждане на иновативна образователна среда, както и осигуряване на интригуваща среда на децата за усвояване на елементарни представи, понятия и умения за безопасно движение на пътя. Чрез разработени практически занимания у децата ще бъде изградено безопасно поведение на пътя. Малчуганите ще се научат да разбират, прилагат, оценяват и управляват практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка.

 

 
Актуално - всички статии