23 септември 2020
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в детската ясла/градина, моето дете е под карантина?.............    с целия текст може да се запознаете ТУК

19 септември 2020
График за провеждане на родителски срещи
       Уважаеми родители,
 
Публикуваме графика за провеждане на родителските срещи, които ще се проведат на открито - в задния двор на детската градина, както следва:
 
 
I  група „Смехорани"      23.09.2020 г.     16.30 ч.
I  група „Щурче“             23.09.2020 г.     16.30 ч.
II група „Слънце“            23.09.2020 г.     17.30 ч.
II група „Детелина“         23.09.2020 г.     17.30 ч.
III група „Палавници“     24.09.2020 г.     16.30 ч.
III група „Дъга“               24.09.2020 г.     16.30 ч.
IV група „Пчеличка“       24.09.2020 г.      17.30 ч.
IV група „Калинка“         24.09.2020 г.      17.30 ч.
 
 
Препоръчително е присъствието на само един от родителите на детето.
 
                                                                     От ръководството
 
19 септември 2020
Откриване на учебната 2020/2021г.
          Първият ден от една нова, необичайна, по - различна учебна година!
Стартирахме с мисълта за голямата отговорност. Заради слънчевите усмивки, протегнатите ръце, отворените за обич души на децата и огромните им пъстроцветни букети си заслужава да продължим с надежда! Да бъде здрава, ведра и благодатна учебната година!


ГАЛЕРИЯ

31 август 2020
Указания за посещение в детската градина
 
ДЕТСКА ГРАДИНА № 167 „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
СОФИЯ, р-н „ Триадица“, ул. „Балша“ № 6-8,
тел. и факс 02/952-16-10
e-mail malkiqtprinc@dir.bg, malkiyatprinc@abv.bg
 
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:
  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Бланката за попълване, ще може да получите от медицинската сестра, учителите по групи или да изтеглите от тук.
                                                                               Директор:……………………………..
                                                                                                   Даниела Кулинска      
 
 
30 август 2020
Съобщение за плащане по банков път

 
Таксите за месец август, може да проверите на  www.roditel.eu     и   да  заплатите  от  02.09-11.09.2020г.      С А М О   по банков път.
   Банковата сметка на ДГ№167 “Малкият принц“
BG60SOMB91303125315900
BIC  SOMBBGSF      
07 юли 2020
Протокол за избор на ДОД
С цялото съдържание на протокола може да се запознаете ТУК