27 ноември 2020
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
    Уважаеми родители,
  • Със Заповед РД-01-677/25.11.2020г. проф. д-р Константин Ангелов – Министър на здравеопазването се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.  се преустановява посещението на детските градини.
 
 
  • Дължимите таксите за месец ноември, може да проверите на  www.roditel.eu     и   да  заплатите  от  02.12-10.12.2020г.      С А М О   по банков път, моля да имате предвид следното:
 
     1.  В платежното нареждане ясно и коректно да се попълнят двете имена на детето и групата, в която то е записано (Пример: Иван Иванов първа група „Щурче“).
     2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.
     3. Банковата сметка на детската градина е:
 
      ДГ №167 „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
      Банка: ОБЩИНСКА БАНКА
      IBAN: BG60SOMB91303125315900
      BIC: SOMBBGSF
 
 
  • Дължимите таксите за Допълнителните образователни дейности,   ще имате възможност да заплатите  след 21.12.2020г. С А М О  на място в детската градина.
 
  • Поради независещи от нас обстоятелства получаването и заплащането на календари ще става на място в детската градина след 21.12.2020г.  
 
 

Публикуваме заповед на проф. д-р Константин Ангелов – Министър на здравеопазването. Със заповедта може да се запознаете ТУК.
Желаем здраве на всички Вас!
                                                                                                                                          От Ръководството
20 ноември 2020
ВАЖНО!
Уважаеми родители,
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ДА НИ  СЪОБЩАВАТЕ, АКО СТЕ ПОД КАРАНТИНА!
Всекидневно изпращаме информация, която сме длъжни да предадем и като институция, на която поверявате вашите деца е наложително ние да сме запознати с вашето и тяхното здравословно състояние.
Родители с позитивни тестове, деца с позитивни резултати, длъжни сте да предадете информацията!
Молим и настояваме това да се случва навреме, а не след като карантината изтече!
Нека не се налага да затваряме групи и като цяло градината и ни позволете да реагираме навреме!
Благодарим! Бъдете здрави!
                                                                                         От Ръководството
 

 
16 ноември 2020
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование
Заповед за отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детските градини и в училищата на територията на община Столична.
Заповед

 
04 ноември 2020
ВАЖНО!!!
04 ноември 2020
Отриване на нова група в 167 ДГ "Малкият принц"
   На 02.11.2020г. тържествено бе открита нова група в 167 ДГ "Малкият принц", първа възрастова група "Бон-бон". Малките възпитаници ще се радват на изцяло обновена, уютна и цветна занималня. Децата с трепет и вълнение прекрачиха прага на детския дом, където ги очакват безброй игри и забавления, както и обичта и грижите на техните учители г-жа С. Горчова и г-жа М. Каменова.

ГАЛЕРИЯ

 
26 октомври 2020
АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
  1. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19 СА:

-  целия текст може да намерите ТУК


 
29 септември 2020
Съобщение във връзка отсъствията на децата от ДГ в периода на извънредна епидемиологична обстановка
 ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА

         Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Следователно родителят може да подаде декларация /в свободен текст/, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно.
 
ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
 
Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Очаква се дните по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20. 
                                                                             От Ръководството
 
23 септември 2020
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в детската ясла/градина, моето дете е под карантина?.............    с целия текст може да се запознаете ТУК

19 септември 2020
График за провеждане на родителски срещи
       Уважаеми родители,
 
Публикуваме графика за провеждане на родителските срещи, които ще се проведат на открито - в задния двор на детската градина, както следва:
 
 
I  група „Смехорани"      23.09.2020 г.     16.30 ч.
I  група „Щурче“             23.09.2020 г.     16.30 ч.
II група „Слънце“            23.09.2020 г.     17.30 ч.
II група „Детелина“         23.09.2020 г.     17.30 ч.
III група „Палавници“     24.09.2020 г.     16.30 ч.
III група „Дъга“               24.09.2020 г.     16.30 ч.
IV група „Пчеличка“       24.09.2020 г.      17.30 ч.
IV група „Калинка“         24.09.2020 г.      17.30 ч.
 
 
Препоръчително е присъствието на само един от родителите на детето.
 
                                                                     От ръководството