26 март 2020
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми родители,
 
Със Заповед РД-01-154/26.03.2020 г. г-н Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително. До тази дата се преустановяват посещенията в детските градини на територията на Столична община.
Публикуваме заповед на министър Ананиев.
Желаем здраве на всички Вас!
                                                От Ръководството
26 март 2020
Достъп до образователни книжки
Уважаеми родители,
 
Издателство „Клет“, по чиито книжки работят децата от първа и втора възрастова група предоставя свободен
достъп до електронните книжки, достъпът става след свободна регистрация на адрес: 
www.klett.bg
 
Издателство „Изкуства“, по чиито книжки работят децата
от трета и четвърта подготвителна група предоставят свободен достъп за работа у дома до електронните издания на познавателните книжки и образователен
софтуер на следните линкове:

 
3 група: https://izkustva.bg/itidg3
4 група: https://izkustva.bg/itidg4
 

                                                  От ръководството
20 март 2020
СЪОБЩЕНИЕ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб.
 
Уважаеми родители,
Обръщамe се с апел към Вас, да не напускате домовете си и пътувате до детската градина, за издължаване на такси към детската градина. За да се информирате каква е дължимата такса и да го направите от вкъщи следва да се регистрирате в  www.roditel.eu .
При използване на този вид плащане, моля да имате предвид
следното:
     1.  В платежното нареждане ясно и коректно да се попълнят
двете имена на детето и групата, в която то е записано
(пр. Иван Иванов първа група).
     2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.
     3. Банковата сметка на детската градина е
:
 
      Банкова сметка: ДГ №167 „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
      Банка: ОБЩИНСКА БАНКА
      IBAN: BG60SOMB91303125315900
      BIC: SOMBBGSF

     4. На банковата сметка могат да се превеждат САМО суми за месечна такса за детска градина, а не суми за допълнителни
образователни
дейности, като: английски и немски език, таеклон-до, йога, футбол, плуване, тенис, прилижни дейности, латино и народни танци.
     5. Заплащането на таксите  за месец март ще може да се извършва по банков път от  02.04.2020г. , като срокът за заплащане се удължава след 10-то число на месеца.

Контакт за връзка с Нас в случай на необходимост e-mail: malkiqtprinc@dir.bg
Пожелаваме си разум, търпение, разбиране и сили за да се справим с това предизвикателство!
13 март 2020
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
Уважаеми  родители,
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и усложнената обстановка, свързана с разпространението на COVID 19
и на основание Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването  се преустановява посещението на децата в детските градини
.
 
 
                                                                                   
                                                           От Ръководството

 
11 март 2020
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми  родители,
Във връзка с разпространението на COVID 19 и необходимите мерки за недопускане, и ограничаване разпространението му на територията на детските градини, както и за осъществяване на ефективен и качествен медицински филтър и намаленият брой на децата в детската градина Ви уведомяваме, че на 12.03 и 13.03.2020 г. – включително детската градина ще работи със сборни групи, както следва:
Блок 2
Първа възрастова група „Детелина“ – в група „Детелина“ – Децата са под карантина;
Втора възрастова група „Дъга“ и „Палавници“ – в група „Дъга“;
Трета възрастова група „Калинка“ и група „Пчеличка“ – в група „Калинка“;
Първа възрастова група „Слънце“ – в група „Щурче“;
Четвърта възрастова група „Щурче“ и група „Смехорани“ – в група „Щурче“;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     От Ръководството
При евентуално промени в работния режим на детската градина ще бъдете уведомени своевременно.